خاویر روپرس: امید بایدن


به روز شده:

صرفه جویی

وی در بدترین شرایط ممکن به کاخ سفید می رسد: پس از کودتا ، در میان جدی ترین بیماری بشریت که صد سال است شناخته شده است ، پس از یک ریاست جمهوری فاجعه بار ، با یک تابعیت قطبی تا پاروکسیسم و ​​کاهش توانایی اعتماد در صحنه بین المللی. موارد اضطراری وجود دارد چندگانه ، بیس و همزمان و بنابراین پیچیدگی مضاعف: آشتی دادن شهروندان ، تأمین امنیت و کمک به بهداشت و اقتصاد ، بازیابی پیش بینی که ایالات متحده را به قهرمان چند جانبه گرایی لیبرال و دموکراتیک تبدیل کرد ، اطمینان از نزدیک بودن به دوستان و متحدان وسوسه مخالفان را از بین می برد بال برای استفاده از شکنندگی لحظه.

خاویر روپرسخاویر روپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *