مشاغل باید سلامت روانی کارگران را در قفل کوید اولویت قرار دهند: مدیر عامل شرکت

به گفته مدیر اجرایی Adecco ، افزایش سطح عفونت های ویروس کرونا و موج انسداد در سراسر اروپا باید مدیران را با توجه به سلامت روانی کارمندانشان وقت بیشتری بگذارد. Alain DeHaise روز دوشنبه در گفتگو با CNBC در Squawk Box Europe گفت: "به خصوص با ... موج دوم انسداد که در حال ظهور است…

Read more