آیا ریختن اسپرم در دوران بارداری ضرر دارد ؟

آیا رابطه جنسی در دوران بارداری امکان پذیر است ؟ آیا ریختن اسپرم در دوران بارداری ضرر دارد یا نه ؟ آیا خودارضایی در بارداری خطرناک است؟  این ها تنها بخشی از سوالاتی است که خانم ها از همان ماه های اول بارداری در این زمینه از خود می پرسند. اینها تردیدهای بسیار عادی هستند و هرگز…

Read more